Już jutro (20 czerwca) 2018) rusza rekrutacja na Uniwersytet Gdański. Oferta Uniwersytetu Gdańskiego na rok akademicki 2018/19 to 78 kierunków studiów i 223 specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Uczelnia proponuje także studia doktoranckie oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych.

W ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego na rok akademicki 2018/2019 znajdują się cztery nowekierunki – dwa w języku polskim i dwa w języku angielskim: Ochrona zasobów przyrodniczych oraz Genetyka i biologia eksperymentalnaIntercultural and Business Relations in oraz Cultural CommunicationSą to studia stacjonarne I stopnia.

 

Nowe kierunki studiów na UG odpowiadają na potrzeby rynku pracy oraz współczesne cywilizacyjne wyzwania. Wszystkie łączy interdyscyplinarność – zdobywanie wiedzy i kształcenie umiejętności w różnych dziedzinach podnosi szanse absolwentów na rynku pracy.  Nowe kierunki powstają we współpracy z ekspertami i przyszłymi pracodawcami, a studenci będą odbywać praktyki w najlepszych, profilowanych instytucjach i przedsiębiorstwach. Wiedzę będą zdobywać pod okiem kadry akademickiej UG i praktyków – specjalistów.  Studiowanie w jednym z najnowocześniejszych kampusów uniwersyteckich w Polsce – Bałtyckim Kampusie UG w Gdańsku Oliwie – stanowi nieodłączny atut.

 

Na rok akademicki 2018/2019 Uniwersytet Gdański zaplanował przyjęcie 13 677 osób:

 

- 9 274 osób – studia stacjonarne I stopnia i II stopnia oraz jednolite magisterskie

4 403 osób – studia niestacjonarne I stopnia i II stopnia oraz jednolite magisterskie

 

Rekrutacja odbywa się przez Internet w wygodnym dla kandydatów systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów). 

 

Wszystkie informacje oraz zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej UG: 

http://ug.edu.pl/rekrutacja

 

Informacji na temat zasad rekrutacji udziela Biuro Rekrutacji UG:

ul. Bażyńskiego 8, pok. 228-230, 80-309 Gdańsk 
telefony: (0-58) 52 32 326, 52 32 328, 
52 32 332, 52 32 531, 52 32 532 
e-mail: rekrutacja@ug.edu.pl