W czasie tegorocznej rekrutacji na Uniwersytecie Gdańskim najpopularniejsze wśród kandydatów kierunki studiów to: filologia angielska, psychologia, zarządzanie instytucjami artystycznymi (specjalność menedżerska), na których o jedno miejsce ubiegało się ponad 10 kandydatów oraz skandynawistyka (ponad 9 kandydatów), psychologia pracy i biznesu, a także kryminologia (ponad 8 kandydatów). Dużą popularnością cieszyły się także psychoseksuologia, bezpieczeństwo narodowe, sinologia, genetyka i biologia eksperymentalna (nowy kierunek), iberystyka, amerykanistyka, finanse i rachunkowość, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, neurobiopsychologia oraz wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej. Są to wyniki rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie. Na podsumowanie trzeba będzie jeszcze poczekać, bo wciąż trwa rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia oraz na studia niestacjonarne.

Popularne kierunki na Uniwersytecie Gdańskim – rekrutacja 2018/2019

Studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie

  

Najpopularniejsze kierunki na Uniwersytecie Gdańskim – rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 – studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie) oraz jednolite magisterskie (liczba kandydatów na jedno miejsce)

 

 1. Filologia angielska – 10,74  
 2. Psychologia – 10,44
 3. Zarządzanie instytucjami artystycznymi, specjalność menedżerska – 10,08
 4. Skandynawistyka – 9,17
 5. Psychologia, specjalność psychologia pracy i biznesu – 8,78
 6. Kryminologia – 8,28
 7. Psychologia, specjalność psychoseksuologia – 7,18
 8. Bezpieczeństwo narodowe – 6,44
 9. Sinologia – 6,03
 10. Genetyka i biologia eksperymentalna – 6,03 (nowy kierunek)
 11. Iberystyka – 5,98
 12. Amerykanistyka – 5,75
 13. Finanse i rachunkowość – 5,46
 14. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – 5,36
 15. Psychologia, specjalność neurobiopsychologia – 5,15
 16. Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej – 5,08

 

W roku akademickim 2018/2019 można było aplikować na cztery nowe kierunki studiów: ochrona zasobów przyrodniczych orazgenetyka i biologia eksperymentalna (studia stacjonarne pierwszego stopnia) a także Intercultural and Business Relations in Europe oraz Cultural Communication (studia w języku angielskim). Nowy kierunek – genetyka i biologia eksperymentalna znalazł się wśród najchętniej wybieranych przez kandydatów na studia.

 

Na podsumowanie rekrutacji na Uniwersytecie Gdańskim trzeba jednak będzie poczekać, bo wciąż trwa nabór na studia stacjonarne drugiego stopnia oraz studia niestacjonarne. Obecnie (dane z 30 lipca 2018)można jeszcze aplikować na ponad 50 kierunków studiów stacjonarnych drugiego stopnia oraz na ponad 50 kierunków studiów niestacjonarnych (pierwszego i drugiego stopnia). Rekrutacja na studia drugiego stopnia i studia niestacjonarne odbywa się do końca września, ale obowiązują różne terminy aplikacji na poszczególne kierunki. Ważne, aby kandydaci sprawdzali czas aplikacji, po którym nie można już się zrejestrować na konkretny kierunek. Terminy rekrutacji można znaleźć na stronie:

http://ug.edu.pl/rekrutacja

 

Łączna oferta Uniwersytetu Gdańskiego na rok akademicki 2018/2019 to 77 kierunków studiów i 223 specjalności. Uczelnia zaplanowała przyjęcie ponad 13 tysięcy osób: 9 274osoby na studia stacjonarne oraz  4 378 osób na studia niestacjonarne.

 

Rekrutacja odbywa się przez internet w wygodnym dla kandydatów systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów). 

 

Wszystkie informacje oraz zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej UG: 

http://ug.edu.pl/rekrutacja