Data wydarzenia: 22.07.2018 18:00 - 22.07.2018 19:00
Miejsce wydarzenia: Gdynia. Ulica im. Stanisława Wyspiańskiego

Jak nazywasz drogę, której nie ma na mapie? Jak mówisz na trakt przebiegający przez osiedle, a który nie ma przypisanej nazwy? Teatr Gdynia Główna ogłasza, że na jeden dzień miejsce to zyska tymczasowych patronów i miano prawdziwej ulicy! Dzięki akcji artystycznej bezimienny ciąg komunikacyjny między blokami na Zamenhofa i Opata Hackiego stanie się na moment sceną, a jednocześnie polem do spotkania ze sztuką żywego słowa. Utwardzimy drogę prozą, poezją wypełnimy koleiny, a dialogiem scementujemy sąsiedzkie więzi.
"Ulica Mistrzów" to projekt zainspirowany topografią obszaru rewitalizowanego położonego pomiędzy ulicami Zamenhofa i Opata Hackiego w Gdyni oraz planowanymi i wdrażanymi zmianami przestrzennymi i społecznymi w tym rejonie. Projekt ma na celu integrację mieszkańców osiedla, docieranie do nowych odbiorców sztuki oraz umożliwienie korzystania społeczności lokalnej w wysokiej jakości ofercie kulturalnej bezpłatnie, w miejscu swojego zamieszkania.

Założenia te będą realizowane poprzez nowatorskie teatralne akcje uliczne, podczas których bezimienny ciąg komunikacyjny pomiędzy blokami zmieni się w ulicę Mistrzów - raz w ulicę Antoniego Czechowa, kolejny raz w ulicę Stanisława Wyspiańskiego oraz następnie w ulicę Ryszarda Kapuścińskiego, na której aktorzy odgrywać będą fragmenty utworów wymienionych Mistrzów literatury.

Na otwartej, nieteatralnej przestrzeni i w podwórkach przed blokami, akcje te będą mogły być oglądane zarówno z zaaranżowanej widowni, jak i z pobliskich okien. W ten sposób mamy nadzieję, zachęcić do aktywności osoby, które wcześniej nie angażowały się w życie społeczne osiedla, jak również oswajać nową widownię z językiem teatralnym oraz umożliwić wszystkim mieszkańcom uczestniczenie w ofercie kulturalnej Gdyni.

Ulica im. Stanisława Wyspiańskiego

 

Mistrzowie Słowa na Twoim podwórku!
 

22 lipca, g. 18:00 - 19:00 – droga zostanie nazwana na cześć Stanisława Wyspiańskiego, a Wy obejrzycie wybrane sceny ze słynnego „Wesela” jego autorstwa.

 

Wszystko to na wyciągnięcie ręki, pod Twoimi oknami i balkonami.

 

Przyjdź, przebierz się za jedną z postaci, posłuchaj i przeżyj z nami niezwykłą przygodę.

WSTĘP WOLNY!

 
Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/477399349330158/

 

Partnerzy projektu: Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni”, Laboratorium Innowacji Społecznych.

 

Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru

Zamenhofa-Opata Hackiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

 

www.teatrgdyniaglowna.pl

www.facebook.com/TeatrGdyniaGlowna