Kuratorka 9. edycji festiwalu NARRACJE, Anna Czaban, razem z Instytutem Kultury Miejskiej i Gdańską Galerią Miejską zapraszają do składania propozycji projektów na Festiwal NARRACJE, który odbędzie się 17 i 18 listopada w dawnym kurorcie, gdańskiej dzielnicy Brzeźno. Propozycje prac należy przesłać do 15 września na adres info@narracje.eu.Koncepcja kuratorska „Poza sezonem” koncentruje się na niegdyś uzdrowiskowym charakterze dzielnicy Brzeźno i jego późniejszych przekształceniach, które widoczne są szczególnie w architekturze i infrastrukturze turystycznej. - Podwójne przesunięcie czasowe – na przestrzeni dziesiątek lat, podczas którego Brzeźno wytraciło aurę luksusowego kurortu oraz poza sezon letni – pozwoli spojrzeć na najciekawsze dzielnicowe historie z innej strony i odsłonić to, co zazwyczaj niewidoczne w letnim zgiełku. Właśnie tę specyfikę dzielnicy i czasu należy uwzględnić zgłaszając projekt do otwartego naboru – mówi kuratorka NARRACJI, Anna Czaban. Do stworzenia prac w Brzeźnie Czaban zaprosiła już: Katarzynę Krakowiak, Rafała Dominika, Adama Gołębiewskiego, Abnera Preisa, Ewę Rudnicką i Magdalenę Jędrę.


Prace może zgłosić każdy, bez względu na wiek, wykształcenie czy doświadczenie. Mile widziane są projekty interdyscyplinarne, oparte na współpracy z lokalną społecznością Brzeźna. Warto wziąć pod uwagę formułę festiwalu (wieczorny spacer) oraz listopadową aurę. Format projektu jest nieograniczony (obiekt, film, instalacja, warsztat, spotkanie, interwencja, choreografia). Jedna osoba może maksymalnie przesłać 3 propozycje. Praca musi wpisywać się w koncepcję kuratorską „Poza sezonem”, która szczegółowo opisana jest na: www.ikm.gda.pl/narracje/.

 

Forma zgłoszenia

Zgłoszenia należy przesłać mailowo do 15 września w pliku pdf podpisanym: Imię_nazwisko_tytuł projektu_narracje2017 i powinno zawierać: opis projektu (do 1800 znaków), propozycję konkretnej lokalizacji, wizualizacje (szkice, zdjęcia, obrazy wklejone w jednym dokumencie pdf) lub poglądowe materiały filmowe, specyfikację techniczną, wstępną kalkulację kosztów, dane osobowe osoby zgłaszającej projekt. Informacje o wybranych projektach zostaną podane w pierwszej połowie października.

Warunki finansowe

Całkowite wynagrodzenie autora/autorów projektu zapewniane przez organizatorów wynosi 1 500,00 zł brutto. Budżet przeznaczony na produkcję wszystkich projektów wybranych w otwartym naborze to 15 000 zł brutto. Osoby uczestniczące w otwartym naborze prosimy o wstępne oszacowanie kosztów produkcji swoich prac. O tym, ile prac zostanie wybranych zadecydują kuratorka wraz z organizatorami Festiwalu, średni budżet realizacji jednej pracy nie jest więc z góry określony. Ostateczne budżety projektów wybranych do realizacji ustalone zostaną po konsultacji z ich autorami.

NARRACJE od 2009 roku eksplorują nowe miejskie wątki i historie. Artystyczne interwencje w przestrzeń publiczną dzielnic Gdańska nadają codziennym miejscom nowy kontekst i pozwalają odkryć je ponownie. Festiwal odbywa się jesienią, kiedy większość działań kulturalnych wkracza do galerii i instytucji. NARRACJE dają powód, by w dwa listopadowe wieczory wyjść z domu i odkrywać miasto na nowo.

Festiwal NARRACJE 9 „Poza sezonem”, 17 – 18 listopada 2017, Gdańsk-Brzeźno


Idea kuratorska 9. edycji Festiwalu NARRACJE „Poza sezonem”

Miejscem realizacji 9. edycji Festiwalu NARRACJE będzie gdańska dzielnica Brzeźno, a główna oś tej opowieści będzie prowadzić przez prawdziwe i funkcjonujące jedynie w legendach historie traktujące o uzdrowiskowym charakterze tego miejsca. Przywołanie atmosfery kurortu bynajmniej nie będzie się tylko opierało na nostalgicznej teatralnej mistyfikacji, przypominającej świetność dawnego kąpieliska, gdzie w Domu Zdrojowym bawili kapitanowie i admiralicja, ale będzie też próbą zweryfikowania wyobrażeń na ten temat i skonfrontowania go z aktualną rzeczywistością i potrzebami mieszkańców Gdańska.

Czym obecnie takie miejsce może być, bądź jak możemy o nim pomyśleć, by odnaleźć w nim (nawet w aurze chłodnego listopadowego wieczoru) liryczny potencjał i momenty zaskoczenia? Zasięg przestrzenny festiwalu zostanie nakreślony przez usytuowanie obiektów infrastruktury letniskowej – zarówno tych nowo wybudowanych, bądź przekształconych na potrzeby turystyki, jak również zachowanych (historycznych) elementów o wielokrotnie zmienionej funkcji.

Tkanka znaczeń wypełniająca to pole w dużej mierze będzie osadzona w charakterze przestrzeni (prace site-specific), zakładając realne i wyimaginowane opowieści na temat letniska. Będzie to próba spojrzenia na miasto z perspektywy turysty, spojrzenia uważnego, znajdującego radość w obcowaniu z nowym otoczeniem, nastawionego na doznanie przyjemności, czy nawet ekscesu, przygody. Przygotowane interwencje artystyczne będą miały na celu między innymi sprowokowanie u widzów poczucia autentyczności (za Tomem Selwynem), budowanego na podstawie zarówno wiedzy eksperckiej, wiedzy faktograficznej (tzw. autentyczności zimnej), ale także, jeśli nie przede wszystkim emocji, antycypowanych oczekiwaniem na niecodzienne przeżycie (tzw. autentyczność gorąca).

Zadanie to będzie o tyle ciekawe, że perspektywa ta skonstruowana zostanie poniekąd wbrew naturalnym dla letniskowego charakteru Brzeźna warunkom pogodowym – mianowicie późną jesienią. Jednak owo przesunięcie (dokonane za sprawą sztuki), paradoksalnie może przyczynić się do bardziej wiarygodnego obrazu uzdrowiska, skoncentrowanego w ramie swojej reprezentacji (wydobycia esencji atrakcyjności kurortu) i przedstawionego wraz z otaczającym go kontekstem, wielokrotnie niewidzialnym w upalnie słodkich wakacjach nad morzem. Dla mieszkańców Gdańska, a w szczególności dla mieszkańców i osób pracujących na tym terenie będzie to okazja do ponownego oswojenia tej przestrzeni, a w szerszej perspektywie – refleksji na temat rozwijającej się w tym miejscu turystyki wraz z jej pozytywnymi i negatywnymi skutkami.

Różnorodność podejmowanych przez artystów, architektów, muzyków, choreografów, animatorów, edukatorów i aktywistów kwestii pomoże zbudować wielowymiarowy kształt myśl przewodniej – przez akcenty poetyckie, niekiedy sentymentalne, osadzone w historii miejsca, przez kontekst społeczny, kulturowy, w tym także osadzenia w kulturze popularnej, po działania performatywnie podchodzące do pracy wyobraźni, kończąc na zagadnieniach dotyczących estetyki przestrzeni. Całość projektu zakłada porządek łączenia sztuki i rozrywki, w którym przyjemność obcowania bądź uczestniczenia w procesie artystycznym stanie się zachętą do większego nią zainteresowania oraz bardziej świadomej refleksji wobec praktyk dnia codziennego. Przetasowanie kategorii egzotyki i banału wydaje się pierwszym krokiem do zwiększenia wrażliwości i czujności wobec otaczającego świata i zachodzących w nim przemian. A sztuka w tej perspektywie zamiast być dominantą (w rozumieniu biernego oglądu artefaktu), stanie się pretekstem do takiego spojrzenia, podsycającą ciekawość świata.

 

Anna Czaban, kuratorka Festiwalu NARRACJE 2017

 

www.narracje.eu | www.facebook.com/NarracjeGdansk/

Kuratorka: Anna Czaban

Organizator: Instytut Kultury Miejskiej | Współorganizator: Gdańska Galeria Miejska www.ikm.gda.plwww.ggm.gda.pl

 

Kuratorka: Anna Czaban, kulturoznawczyni (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz absolwentka Muzealniczych Studiów Kuratorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, kuratorka wystaw zbiorowych i indywidualnych. Krytyczka sztuki, publikowała w Obiegu, Exicie, Kwartalniku Fotografia, Wysokich Obcasach, Flash Art, katalogach wystaw (także redaktorka katalogów towarzyszących wystawom). W latach 2010-2015 redaktorka naczelna magazynu o sztuce i kulturze współczesnej „Punkt” (www.punktmag.com). Wspólnie z Karoliną Sikorską i Martą Kosińską redaktorka obszernego tomu o polskich praktykach kuratorskich „Zawód:Kurator” (2014). W latach 2009-2015 kuratorka w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu. Obecnie kuratorka projektów społecznych w CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie.