Przedstawiamy statystyki Ośrodków Szkolenia Kierowców w Gdańsku, wzięliśmy pod uwagę największą liczbę kursantów w OSK i ich procentowa zdawalność wegzaminach praktycznych i teoretycznych.

Ranking Ośrodków Szkolenia Kierowców powstał na podstawie danych Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku. W zestawieniu podano średnią procentową zdawalność na wszystkie kategorie kursantów z wymienionych gdańskich OSK. Wzięto pod uwagę wyniki egzaminów teoretycznych i praktycznych za rok 2016. Podajemy dziesiątkę OSK z Gdańska, z największą liczbą kursantów w roku 2016 i ich procentową zdawalność.

Analiza statystyczna za okres 01.01.2016-31.12.2016.

Egzamin teoretyczny


Egzamin praktyczny