W dobie globalizacji i nieustannie rosnącej wymiany handlowej między krajami, kluczową rolę odgrywają agencje celne. Ich zadaniem jest nie tylko ułatwienie przepływu towarów przez granice, ale także zapewnienie, że wszystkie transakcje są zgodne z obowiązującymi przepisami. Szczególnie agencja celna w Gdańsku, jako że miasto to jest jednym z najważniejszych węzłów logistycznych w Polsce, odgrywa znaczącą rolę w obsłudze międzynarodowego handlu morskiego.