15 marca 2024 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku pomorski komendant wojewódzki PSP st. Jacek niewęgłowski wręczył decyzję o powierzeniu pełnienia obowiązków na stanowisku:.