Każdy na pewno słyszał o Central Parku w Nowym Jorku lub Kew Gardens w Londynie. Jak w każdym parku zawsze są ławki ale w tych parkach są ławki które posiadają wspólny charakter. Na każdej z ławek jest dedykacja.

Pierwsza taka ławka stanęła w Parku Oliwskim. Co więcej teraz każdy taką ławkę może mieć, wystarczy wziąć udział w projekcie obywatelskim, „Zostań mecenasem Parku Oliwskiego” i wykupić dedykację.

Projekt ten jest wzorowany na innych sławnych na cały świat parkach takich jak: nowojorski Central Park, londyński Kew Gardens czy park obywatelski w Bremie.

Park w liczbach

- liczba odwiedzających Park Oliwski przekracza rocznie milion osób.
- plan inwestycyjny na lata 2016-2023 przewiduje kwotę ponad 28 milionów złotych.

Pierwszą ławkę ufundował prezydent Paweł Adamowicz. Ławka zastąpi jedną z 98 dotychczasowych, które znajdują się w Parku.

... zadedykował ławkę swojej żonie i córkom.

Chcesz mieć „własną” ławkę?  Park Oliwski zaprasza stronę oficjalną stronę Parku Oliwskiego.

4,5 tysiąca złotych to koszt jednej ławki. Termin wykonania i ustawienia ławki w Parku ma potrwać 3 miesiące. Liczba ławek jest ograniczona do 120 sztuk.