Agencję Badań Medycznych (ABM) resort zdrowia chce powołać dlatego, żeby zapewniła źródła finansowania badań, które są podstawą zarządzania opieką medyczną i zdrowotną w oparciu o „dowody naukowe”. ABM ma kosztować budżet państwa 7,2 mld. zł w ciągu 10 lat.

„Działania agencji będą wspierały rozwój badań medycznych, nauk o zdrowiu, technologii medycznych, m.in. niekomercyjnych badań klinicznych wszystkich faz produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych i procesów leczniczych. Będzie też pomagała w realizacji badań i interwencji epidemiologicznych, analiz i modelowania dużych publicznych zbiorów danych w ochronie zdrowia oraz badań dotyczących zarządzania, rozwoju i optymalizacji systemu ochrony zdrowia. Bardzo ważnym zadaniem Agencji będzie analiza oceny wpływu podejmowanych decyzji zarządczych na koszty funkcjonowania systemu ochrony zdrowia” - pisze resort zdrowia, który jest autorem projektu ustawy powołującej agencję.

Koszt funkcjonowania ABM dla budżetu państwa będzie stopniowo coraz wyższy. Od 461 mld zł w pierwszym roku do 1 mld rocznie w dziesiątym roku. W sumie będzie to 7,18 mld zł.