Narodowy Bank Polski zaprezentował wczoraj nowy banknot o nominale 500 zł z wizerunkiem Jana III Sobieskiego. Nowy banknot zostanie wprowadzony do obiegu w lutym 2017 roku.

Wizerunek banknotu został zaprojektowany przez Andrzeja Heidricha, który jest autorem pozostałych polskich banknotów obiegowych o nominałach 10, 20, 50, 100 i 200 zł. Na pozostałych banknotach znajdują się polscy władcy z dynastii Piastów i Jagiellonów w kolejności chronologicznej odpowiadającej wzrostowi nominałów: Mieszko I, Bolesław Chrobry, Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło i Zygmunt I Stary. Banknot z Janem III Sobieskim zachowa chronologiczną ciągłość serii ,,Władcy polscy".

,,Jednym z celów NBP jest zapewnienie bezpiecznego i efektywnego obrotu gotówkowego w Polsce, który będzie odpo­wiadał na zapotrzebowanie obywateli i przedsiębiorstw. Wprowadzenie do obiegu banknotu 500 zł wpisuje się w realizację tego zadania. W pierwszych latach banknot 500 zł będzie służył głównie do przechowywania zapasu strategicznego w NBP, będzie więc rzadko spotykany w obiegu. Nowy nominał pozwoli jednak obniżyć koszty zamawiania i przechowywania zapasu strategicznego w banku, czego efektem będą m.in. oszczędności w funkcjonowaniu NBP"- mówił prezes NBP prof. Marek Belka.

Producentem banknotów na zlecenie NBP jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA. Banknot jest zabezpieczony specjalną nitką szerookienkową- to nowoczesne zabezpieczenie, które stosują kraje UE dla ochrony banknotów o wysokich nominałach, takich jak na przykład 500 euro.