Od teraz przestępstwem jest kradzież już 500 zł. Wcześniej było to wykroczenie. Stało się tak za sprawą ostatniej nowelizacji Kodeksu wykroczeń, przeprowadzonej z inicjatywy ministerstwa sprawiedliwości.

„To ważna różnica, bo za wykroczenie grozi najczęściej grzywna, a za kradzież będącą przestępstwem - nawet pięć lat więzienia” - napisano w komunikacie resortu. Teraz granicę między wykroczeniem i kradzieżą wyznacza wartość szkody. Jeśli wynosi jedną czwartą minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli obecnie 525 zł, mamy do czynienia z kradzieżą.
Początkowo resort sprawiedliwości chciał, żeby tą granicą było 400 zł i każda kradzież, czy to przedmiotów czy pieniędzy powyżej tej kwoty byłaby przestępstwem, ale w czasie sejmowych prac nad nowelizacją przepisów podniesiono ją do 500 zł. - Jest to kwota bardziej adekwatna do obecnych dochodów - powiedział sprawozdawca komisji Andrzej Matusiewicz (PiS) uzasadniając tę modyfikację.

- Zmianę spowodowało m.in. stanowisko sądów podczas opiniowania projektu. Sędziowie podkreślali, że wartość 500 zł, w stosunku do obecnej 525 zł, jest mniejszą różnicą. Zaś wprowadzenie, tak jak pierwotnie proponowano, progu 400 zł spowodowałoby nadmierne komplikacje w pracy sądów - mówił wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.
Podczas prac w podkomisji zmodyfikowano również Kodeks karny w ten sposób, że „odpowiada jak za jeden czyn zabroniony wyczerpujący znamiona przestępstwa ten, kto w krótkich odstępach czasu, przy wykorzystaniu tej samej albo takiej samej sposobności lub w podobny sposób popełnia dwa lub więcej umyślnych wykroczeń przeciwko mieniu, jeżeli łączna wartość mienia uzasadnia odpowiedzialność za przestępstwo”.
W Kodeksie karnym wprowadzono jeszcze kilka innych zmian. Np. mandat za wykroczenie drogowe zarejestrowanego fotoradarem, nieprawidłowe parkowanie albo nieodśnieżenie chodnika przy domu trzeba będzie zapłacić w ciągu 14 dni, a nie jak do tej pory - 7. dni.
Zaostrzone zostały kary za niedopilnowanie niebezpiecznych zwierząt. Dotychczas ten „kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany”. Teraz za niedopilnowanie zwierząt grzywna może wynosić 1 tys. zł, a w określonych przypadkach może sięgać nawet 5 tys. zł. oraz dodano możliwość kary ograniczenia wolności.

Posłowie postanowili ponadto, że powstanie elektroniczny rejestr sprawców wykroczeń przeciwko mieniu, osób podejrzanych o popełnienie takich wykroczeń, obwinionych i ukaranych. „Rejestr będzie służył policji, prokuraturze i sądom do tego, by sprytni >>zawodowi<< złodzieje, którzy popełniają drobne kradzieże w różnych miastach, nie odpowiadali za pojedyncze wykroczenia, lecz żeby można było sumować te przestępstwa”
Nowelizacja ma w końcu „uelastycznić” niektóre przepisy, wyeliminować niespójności i nieścisłości w dotychczasowych regulacjach związanych z różnymi wykroczeniami.