Już od przyszłego roku będą obowiązywały ograniczenia reklamy piwa w mediach. Komitet Stały Rady Ministrów zaakceptował projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, który pozwala promować ten trunek jedynie między godz. 23,00 a 6,00 rano).

Reklamy piwa tylko między godz. 23,00 a 6,00
Dotychczas piwo można było reklamować już od godz. 20,00 do 6,00 rano. Ministerstwo Zdrowia chce skrócić ten czas o trzy godziny w trosce, jak mówi, o zdrowie publiczne, zwłaszcza osób małoletnich, które stanowią sporą grupę odbiorców w tzw. prime time (w godz. 20,00 -23,00).
Chociaż różne organizacje społeczne i, co naturalnie, branża piwowarska, tłumaczą, że "nie ma korelacji między reklamą piwa a wzrostem konsumpcji alkoholu", projekt przeszedł etap konsultacji i został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów. Niemal bez poprawek. Pozwolono tylko na przesunięcie terminu jego wejścia w życie z 30 czerwca 2018 r (jak pierwotnie zakładano) na 1 stycznia 2019 r. Ograniczenia w emisji reklam piwa mają obowiązywać m.in. w telewizji, radiu, kinach i teatrach.

Czy promowanie piwa ma związek z chorobą alkoholową?
Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce – Browary Piwowarskie komentując tę decyzję stwierdził: „Ubolewamy, że Ministerstwo Zdrowia nie uwzględniło krytycznych uwag zgłoszonych podczas konsultacji społecznych przez liczne ministerstwa, m.in. finansów, rozwoju, sportu, rolnictwa i rozwoju wsi oraz podmiotów niepublicznych, w tym związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.
Mimo braku dowodów na skuteczność proponowanego rozwiązania i wskazanych negatywnych skutków dla gospodarki, finansów publicznych i rynku pracy, projekt forsowany jest w swojej najbardziej restrykcyjnej wersji, czyli prowadzącej do faktycznego zakazu reklamy piwa w telewizji”.
Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na te zarzuty uznało, że:
„Rolą reklamy jest zachęcenie potencjalnego nabywcy dobra do zakupu, nie jest nią natomiast rzetelna informacja o tym produkcie, w tym przypadku piwie, który jest napojem alkoholowym, a którego nieumiejętne spożywanie może prowadzić do choroby alkoholowej i licznych patologii życia rodzinnego i społecznego”.
Teraz nad projektem przyjętym przez Komitet Stały Rady Ministrów będzie pracował rząd. Jeśli zostanie rozpatrzony pozytywnie, trafi do Sejmu