Na najbliższym posiedzeniu Sejmu, posłowie mają zająć się m.in. projektem zmian w kodeksie wykroczeń. Dotyczyć mają one rolników, których nie będzie można karać mandatami za zakłócanie ciszy nocnej za hałas spowodowany pracami gospodarczymi.