Już można nowonarodzone dziecko zarejestrować online w urzędzie stanu cywilnego, można też w taki sam sposób pobrać zaświadczenie o meldunku. 25 kwietnia weszły w życie nowe przepisy, które to umożliwiają.

Jest to nowelizacja z 1 marca tego roku trzech ustaw: o ewidencji ludności, informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz prawa o aktach stanu cywilnego. Część przepisów tej ostatniej wejdzie w życie 1 czerwca.
Rejestracja dziecka za pomocą myszki
– Dzięki nowym przepisom rodzice noworodka będą mogli zgłosić fakt urodzenia dziecka osobiście w urzędzie albo przez internet. W dużych miastach nie powinno być z tym problemu. Jesteśmy do tego przygotowani. Korzystamy ze skrzynek e-PUAP. Problemy mogą się pojawić w mniejszych miejscowościach, gdzie informatycy mają dyżury i to oni obsługują skrzynki e-PUAP, a nie urzędnicy – powiedział Karol Lipiński, wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgłoszenia dziecka będą mogli dokonać tylko jego rodzicie, jeśli będą mieli profil zaufany albo podpis kwalifikowany, bo korzystanie z takiej usługi wymaga urzędowego uwierzytelnienia się.
W formularzu zgłoszenia będzie rubryka z oświadczeniem o wyborze imion noworodka.
– Przy rejestracji dziecka rodzice mogą zadeklarować, czy chcą otrzymać odpis aktu urodzenia w formie elektronicznej, czy wolą, żeby został przesłany tradycyjną pocztą. Odpis dokumentu można będzie też pobrać osobiście w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w całym terenie kraju. Akty urodzeń nie mają określonego terminu ważności – wyjaśnia Michał Michalski, sekretarz miasta Radomia.
Zdaniem Ministerstwa Cyfryzacji, które jest autorem przepisów, nowe uregulowania odciążą rodziców od konieczności osobistego przychodzenia do urzędu stanu cywilnego i poświęcania czasu na czynności urzędowe. Teraz osobista obecność co najmniej jednego z rodziców w urzędzie stanu cywilnego w celu rejestracji nowo narodzonego dziecka było konieczne.
Dodatkowo niezbędne jest teraz złożenie oświadczenia o imionach, jakie dziecko będzie nosiło. Urzędnik sporządza protokół, który podpisuje zgłaszający rodzic oraz kierownik urzędu stanu cywilnego.
Teraz rejestracja dziecka przez internet i wybór imion dla niego od razu trafi na skrzynkę urzędu stanu cywilnego i na tej podstawie jego kierownik wystawi akt urodzenia.
Rejestracja dziecka online nie jest pierwszą czynnością urzędową, którą można wykonać przez internet. Od pewnego czasu w ten sposób bowiem można już składać wnioski o odpis aktu stanu cywilnego.
W zeszłym roku urzędy stanu cywilnego sporządziły 494 tys. aktów urodzenia oraz nadały w 418 tys. przypadków numer PESEL dzieciom urodzonym po 1 grudnia 2016 r.
Zaświadczenie także z sieci
Od stycznia przyszłego roku będzie można pobierać online zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy.
Tak jak w wypadku zgłoszenia dziecka, osoba która będzie chciała online otrzymać takie zaświadczenie, musi mieć profil zaufania lub podpis kwalifikowany.
– Teraz nie ma możliwości przesłania zaświadczenia o zameldowaniu elektronicznie za pośrednictwem zaufanego profilu e-PUAP. Mam nadzieję, że przed wejściem w życie nowych przepisów zostaną przygotowane odpowiednie formularze przez ustawodawcę, co pozwoli na świadczenie tej usługi – mówi Michał Michałowski z Urzędu Miasta w Radomiu.
Wydawanie zaświadczeń online będzie następnym krokiem w informatyzacji obowiązków meldunkowych. Od 1 stycznia tego roku jest już możliwość zameldowania się online, czyli bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie. Do tej pory skorzystało z tej możliwości 4 tys. osób.
Szybka informacja o błędach
Nowela przewiduje również, że podmioty, które mają dostęp do rejestru PESEL będą mogły bezpośrednio informować ministra cyfryzacji o niezgodności danych ze stanem faktycznym. Chodzi m.in. o Narodowy Fundusz Zdrowia lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki temu szybciej będzie można usunąć niezgodność tych danych ze stanem faktycznym.
Nowela ma też przyspieszyć aktualizację danych w rejestrze PESEL.