Trzynastu cudzoziemców otrzymało w minionym tygodniu decyzje o zobowiązaniu do powrotu po przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej kontrolach legalności pobytu i zatrudnienia.

Dwóch obywateli Wietnamu, trzech Ukrainy i Macedończyk przebywało na terytorium Polski nielegalnie – ustalili strażnicy graniczni ze Świnoujścia i Szczecina w wyniku przeprowadzonych kontroli legalności pobytu. Poza tym okazało się, że Wietnamczycy i obywatel Macedonii usiłowali przekroczyć granicę wbrew obowiązującym przepisom. Dodatkowo jeden z trzech obywateli Ukrainy przebywał w Polsce w trakcie obowiązywania wpisu do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium naszego państwa jest niepożądany. U dwóch pozostałych cel i warunki wjazdu były niezgodne z deklarowanymi.
Podejmowano także czynności wobec cudzoziemców z Ukrainy  nielegalnie wykonujących pracę. Komendanci Placówek SG w Szczecinie, Świnoujściu, Gdańsku i Krynicy Morskiej wystawili siedem decyzji o zobowiązaniu do powrotu i orzekli o rocznym zakazie wjazdu do Polski. Wobec trzech cudzoziemców postępowanie administracyjne było wynikiem współpracy z Państwową Inspekcją Pracy.