13,5 tys. seniorów z małych gmin zostanie objętych nowym programem ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej „Opieka 75 plus” - zapowiedziała szefowa tego resortu. Będzie więcej godzin usług opiekuńczych dla tych seniorów, którzy już z nich korzystają. Zostanie zwiększony także krąg odbiorców takich usług.

Minister pracy Elżbieta Rafalska poinformowała, że od 28 listopada na zwiększenie usług opiekuńczych oraz opiekuńczych usług specjalistycznych dla osób samotnych i starszych w wieku powyżej 75. roku życia mogą występować gminy do 20 tys. mieszkańców.
Na program w pierwszej edycji zostanie przeznaczone 57,4 mln zł. Resort spodziewa się, że wsparciem z programu zostanie objętych 13,5 tys. seniorów. - Chcemy zainteresować gminy rozwijaniem usług opiekuńczych - podkreśliła minister. Dodała, że program jest przeznaczony do osób samotnych, które ukończyły 75 lat. - Sytuacja emerytów, którzy są samotni i którzy mają niskie świadczenia, jest zawsze zdecydowanie trudniejsza niż sytuacja osób w gospodarstwach dwuosobowych - mówiła Rafalska.
Przekonywała, że w mniejszych samorządach jest większe zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze i specjalistyczne. - Chcemy zainteresować samorządy rozwijaniem usług opiekuńczych. Uważamy, że tu nie są do końca zdiagnozowane potrzeby - oświadczyła szefowa MRPiPS.
„Opieka 75 plus” to nie jedyny program skierowany do osób w podeszłym wieku. Również 28 listopada rozpoczął się nabór wniosków do programu „Senior plus”. - Na ten cel przeznaczyliśmy 80 milionów zł. Z tych środków mogą korzystać samorządy na to, żeby przygotować, zmodernizować obiekty na domy dziennego pobytu. Mogą na to dostać do 300 tys. zł - powiedziała. Samorządy mogą też dostać pieniądze na prowadzenie klubów seniora.

Wiceminister rodziny i pracy Elżbieta Bojanowska zwróciła uwagę, że w w czasach, kiedy społeczeństwo się starzeje, polityka wobec osób starszych jest jednym z priorytetów. - Dlatego ministerstwo rodziny opracowało pakiet programów adresowanych dla osób starszych. W 2018 r. chcemy przeznaczyć na nie ok. 150 mln zł - mówiła.
Bojanowska zauważyła, że program „Senior plus” spotkał się z dużym zainteresowaniem samorządów. - W tym roku zbudujemy ok. 100 nowych klubów „Senior plus”. W domach dziennego pobytu i w klubach do końca tego roku będzie ok. 7 tys. miejsc dla osób starszych - powiedziała. Kluby i domy dziennego pobytu zapewniają seniorom m.in. usługi socjalne, posiłek, rehabilitację, zajęcia edukacyjne, aktywność ruchową.
Program „Opieka 75 plus” jest przeznaczony dla małych gmin, ale na wsparcie mogą liczyć tylko te samorządy, które świadczą usługi opiekuńcze samodzielnie. Pieniądze z programu można będzie przeznaczyć na zwiększenie ilości godzin usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych u osób, które już korzystają z takich usług lub korzystały z nich w ostatnim roku. Można będzie za nie również dofinansować usługi opiekuńcze albo specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób, które do tej pory nie miały na nie szans.
MRPiPS zauważyło, że co rok przybywa osób, które korzystają z usług opiekuńczych. W 2016 r w stosunku do roku poprzedniego w gminach wiejskich, miejskich oraz miejsko-wiejskich ilość osób, które korzystały z usług opiekuńczych, wzrosła o ok. 7 proc. W 2015 roku było to 88 096 osób, a rok później już 94 209 osób. Resort zauważył jednak, że w ok 430 gminach (17 proc. gmin) w ogóle nie ma usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.
Rafalska zwróciła uwagę, że po wprowadzeniu programu „Rodzina 500 plus" i innych programów zmieniła się sytuacja osób, które korzystają z pomocy społecznej. - Mniej osób korzysta z zasiłków okresowych, celowych, z zasiłków przeznaczonych na zakup odzieży, mniej osób korzysta z dożywiania. Poprawiła się sytuacja rodzin z dziećmi i ogólnie liczba beneficjentów korzystających z pomocy społecznej zmalała. Nie bez znaczenia jest sytuacja na rynku pracy, mniejsze bezrobocie i rosnące wynagrodzenia - mówiła.