Transgraniczne trasy turystyczne oraz wyprawy eksploracyjne w regionie Południowego Bałtyki - podpisany został projekt ‘Baltic Heritage Routes’

 

Uniwersytet Gdański jako lider projektu

 

Stworzenie produktów turystycznych (transgranicznych tras turystycznych oraz wypraw eksploracyjnych) z szerokim udziałem społeczności turystycznych – to główne założenie podpisanej umowy dotyczącej realizacji projektu ‘Baltic Heritage Routes’, realizowanego w ramach programu Interreg South Baltic. Uniwersytet Gdański jest liderem konsorcjum, które będzie realizować projekt.

 

Prorektor ds. Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Krzysztof Bielawski w obecności m.in. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Adama Hamryszczaka oraz Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha, podpisał umowę projektową dotyczącą realizacji projektu ‘Baltic Heritage Routes’.

 

Projekt, którego pełna nazwa brzmi ‘Baltic Heritage Routes. Development of Heritage Tourism Infrastructure in the South Baltic Area’ będzie realizowany w ramach programu Interreg South Baltic. Jego głównym celem jest stworzenie produktów turystycznych (transgranicznych tras turystycznych oraz podróży marzeń) z szerokim udziałem społeczności turystycznych, między innymi poprzez udział w organizowanych w ramach projektu wyprawach eksploracyjnych. Przedsięwzięcia te mają być relacjonowane w mediach oraz w Internecie w formie materiałów video oraz zestawów zdjęć. Zostanie również zorganizowany konkurs fotograficzny na najpiękniejsze zdjęcia z Regionu Południowego Bałtyku.

 

Realizację projektu zaplanowano na 3 lata, a jego budżet wynosi 1,87 mln EUR. Liderem konsorcjum, które będzie realizować projekt jest Uniwersytet Gdański, a partnerami są: Uniwersytet w Greiswaldzie (Niemcy), trzy litewskie miasta Kretynga, Plunge i Telsiai, miasto Lębork, Krajowa Fundacja Kultury Przedsiębiorczości, Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Lęborska-Łeba,Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Północna Izba Gospodarcza oraz szwedzki Uniwersytet Ludowy w Kristianstad. Kierownikiem projektu jest Przemysław Kulawczuk z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Umowy projektowe podpisały również Politechnika Gdańska (projekt RBR, ‘Reviving Baltic Resillience’) oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie (projekt ‘Inter Mare’). Łączny budżet na wszystkie projekty wynosi ponad 4 mln EUR. Spotkanie odbyło się 26 września w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

O programie Interreg South Baltic

 

Celem Programu Interreg Południowy Bałtyk jest zwiększenie potencjału niebieskiego i zielonego rozwoju obszaru Południowego Bałtyku poprzez współpracę transgraniczną instytucji lokalnych i regionalnych z Danii, Litwy, Niemiec, Polski i Szwecji. „Niebieski wzrost” odnosi się do potencjału gospodarczego Morza Bałtyckiego w kontekście zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy. „Zielony rozwój” jest terminem opisującym ścieżkę wzrostu gospodarczego, wykorzystującą zasoby naturalne w sposób zrównoważony. Oznacza on stymulowanie wzrostu i rozwoju gospodarczego przy jednoczesnym zagwarantowaniu, że dobra naturalne będą mogły dostarczać zasobów i usług środowiskowych, od których zależy dobro obecnych i przyszłych pokoleń.