Anglistka, biolog i zastępca szefa Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ "Solidarność" - Monika Kończyk, nowym pomorskim kuratorem oświaty. Kończyk stawia na podniesienie jakości kształcenia oraz poprawę przepływu informacji w środowisku oświatowym.

Nominację minister edukacji narodowej dla Moniki Kończyk na stanowisko pomorskiego kuratora oświaty wręczył w środę w Gdańsku wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

Odbierając nominację Kończyk powiedziała dziennikarzom, że "chciałaby pracować dla dobra całego środowiska oświatowego województwa pomorskiego". Podała, że priorytetowym zadaniem dla kuratora oświaty na dziś jest podnoszenie jakości kształcenia w Pomorskiem.

W rozmowie z PAP Kończyk podkreśliła, że poza zadaniami, które powierzy jej resort oświaty, ważną dla niej rzeczą będzie bieżące informowanie całego środowiska nauczycielskiego o projektowanych, czy wchodzących w życie zmianach w przepisach oświatowych (resort zapowiedział m.in. zmiany w ustawach o systemie oświaty i Karcie Nauczyciela).

"Jednym z moich priorytetów będzie usprawnienie przepływu informacji między organami władzy państwowej, wojewódzkiej, samorządami, dyrektorami szkół, nauczycielami i uczniami" - zapowiedziała Kończyk. Jak dodała, "całe oświatowe środowisko potrzebuje rzetelnej informacji i powinno ją uzyskać właśnie od kuratorium oświaty".

"W ramach podnoszenia jakości pracy gdańskiego kuratorium, chciałabym też stworzyć taki organ komunikacji z całym środowiskiem pod nazwą np. Wojewódzka Sieć Współpracy Oświatowej. Myślę o zaproszeniu do niej zarówno władz wojewódzkich i lokalnych, jak również dyrektorów szkół i partnerów społecznych, których głos bardzo szanuję, a także przedstawicieli środowiska naukowego, z którymi chciałabym bardzo ściśle współpracować m.in. w kwestiach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli i zagadnień metodycznych" - powiedziała Kończyk.

Jak dodała, zależy jej także na pochyleniu się - we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną i stowarzyszeniami pracodawców, nad sprawami szkolnictwa zawodowego. "To bardzo ważny temat dotykający sfery społecznej i ekonomicznej województwa pomorskiego" - powiedziała PAP Kończyk.

Jak zaznaczyła, chciałaby też przyjrzeć się sprawom uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zadbać o polepszenie wyników kształcenia w regionie, bo w tej chwili "nie są one za wysokie". "Więc będziemy starać się wspierać, debatować, rozmawiać o tym, jak je polepszyć, jak pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują" - wyjaśniła.

Monika Kończyk z wykształcenia jest biologiem i anglistką. Ukończyła też kilka studiów podyplomowych, w tym dotyczących szkoły zarządzania, chemii technicznej i ochrony środowiska oraz podnoszące kwalifikacje nauczycieli języków obcych.

Jest zastępcą przewodniczącego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ "Solidarność" oraz przedstawicielem polskiej strony związkowej w Komitecie Europejskiego Sektorowego Dialogu Społecznego, w ramach którego prezentuje polski systemu edukacji w Komisji Europejskiej. Pełni też funkcję członka komitetu doradczego Komisji Europejskiej ds. kształcenia zawodowego (ACVT).

W przeszłości pracowała m.in. jako asystent na Uniwersytecie Gdańskim, a następnie nauczyciel języka angielskiego i biologii w języku angielskim w dwóch gdyńskich liceach (w jednym z nich - III Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni, jest zatrudniona nadal).