Nowopowstałe firmy będą płaciły składki ZUS wyższe niż zapowiadano jeszcze kilka tygodni temu. Jest to kolejny efekt podniesienia płacy minimalnej do poziomu wyższego niż pierwotnie planował rząd. Bo wysokość preferencyjnych składek ZUS jest ustalana na podstawie poziomu minimalnej płacy w danym roku.

Wprawdzie płaca minimalna rośnie co roku, ale skala tego wzrostu jest zróżnicowana. W rezultacie różna też jest skala podwyżki składek ZUS płaconych przez nowe firmy.
Przed wakacjami rząd zapowiadał, że minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku wzrośnie z obecnej kwoty 2100 zł do 2220 zł. Oznaczało to wzrost o 5,7% i o tyle też miały wzrosnąć składki ZUS dla nowych przedsiębiorców.
Niespodziewanie jednak, po ostatnim posiedzeniu rząd ogłosił, że podjął decyzję o większej niż planowano podwyżce płacy minimalnej na 2019 r. do 2250 zł. Jest to wzrost o 7,1%, więc o tyle też wzrosną składki ZUS dla przedsiębiorców, płacone w pierwszym okresie prowadzenia działalności.
Podstawą wymiaru składek preferencyjnych jest 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie jest to 630 zł. Ulgowe składki dla nowych firm liczone od tej podstawy wyniosą więc 519,28 zł miesięcznie.
Od stycznia podstawa wymiaru wzrośnie do 675 zł, a tym samym ulgowe składki ZUS wzrosną do następujących wartości:



Składki preferencyjne od stycznia 2019 r.
Podstawa wymiaru
675,00 zł
Składka emerytalna
131,76 zł
Składka rentowa
54,00 zł
Składka chorobowa
16,54 zł
Składka wypadkowa
11,27 zł
Składka na Fundusz Pracy
-
Łącznie bez składki zdrowotnej
213,57 zł

Przedstawione wartości nie obejmują składki zdrowotnej. Jej wysokość jest bowiem kalkulowana odrębnie i zależy od innego wskaźnika. Jego wartość zostanie opublikowana dopiero w styczniu. Uwzględniając jednak zmiany wysokości składki zdrowotnej w poprzednich latach, możemy założyć, że w przyszłym roku składka zdrowotna wzrośnie do ok. 345 zł.
Z tego wynika, że łączna wartość przyszłorocznych ulgowych składek ZUS, z uwzględnieniem nowej wartości składki zdrowotnej, wyniesie ok. 558 zł miesięcznie, czyli prawie 40 zł więcej niż obecnie.
Oprócz podwyżek, w przyszłym roku będą też obniżki związane innym niż dotychczas systemem naliczania składek. Od stycznia wejdą bowiem w życie przepisy, na podstawie których składki ZUS dla najmniejszych przedsiębiorców nie będą już naliczane ryczałtem. Firmy, których roczne przychody nie przekraczają 63 tys. zł zapłacą obniżone składki. Ich wysokość będzie zależała od osiągniętego przychodu.